Před 63 lety proběhla první štěpná reakce v Československu

25. září 2020, 18:51

V noci z 24. na 25. září 1957 proběhla ve výzkumném reaktoru VVR-S v Řeži u Prahy první řízená jaderná reakce na území tehdejšího Československa. Přelomová událost trvala pouhých 15 minut a ČSSR se stalo teprve devátou zemí na světě, která dokázala jadernou energii zkrotit. Výzkumný reaktor VVR-S fungoval celkem 30 let, až do roku 1987. Následovala jeho…

Čtěte celý článek

Česká republika se zařadila mezi země, vyvíjející jaderný reaktor

15. září 2020, 10:04

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) zařadila Českou republiku na seznam zemí, vyvíjejících malý modulární reaktor. Za Českou republiku je hlavním leaderem ve vývoji malého modulárního reaktoru (SMR) společnost Centrum výzkumu Řež ze skupiny ÚJV Řež, která se představila s projektem Energy Well. Novinky v oblasti vývoje malých modulárních reaktorů si můžete přečíst v bookletu…

Čtěte celý článek

Skupina ČEZ v prvním pololetí vydělala 14,7 mld. Kč, meziročně si polepšila o 9 %

11. srpna 2020, 14:10

Čistý zisk Skupiny ČEZ v prvním pololetí 2020 dosáhl 14,7 mld. Kč, meziročně o 1,3 mld. Kč více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl o 11 % na 38,7 mld. Kč. Zvýšení zisku je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu v Německu a dodatečnými zisky z obchodování s komoditami. Pandemie COVID-19 má na Skupinu ČEZ relativně omezený dopad ve výši méně než 3 mld. Kč.

Čtěte celý článek

ÚJV Řež dokončila šestiletý projekt pro podporu hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště v ČR

22. července 2020, 22:59

V červnu 2020 byl úspěšně zakončen projekt s názvem „Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště“. Jako hlavní dodavatel pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ho vedla společnost ÚJV Řež, prostřednictvím své divize Radioaktivní odpady a vyřazování. Řešení zahrnovalo celkem 44 dílčích podprojektů a související publikování téměř 240 odborných zpráv. Mezi nejdůležitější výsledky komplexních prací patří…

Čtěte celý článek

Součástí skupiny ÚJV se stala Škoda Praha

8. července 2020, 10:36

Společnost ŠKODA PRAHA byla k prvnímu červenci začleněna jako další dceřiná společnost ÚJV Řež, včetně  všech zaměstnanců a veškerého movitého i nemovitého majetku. ÚJV tímto posiluje kompetence v oblasti údržby a rozvoje stávajících i nových jaderných zdrojů. „V rámci Skupiny ÚJV se, mimo jiné, zaměříme na inženýring a služby, které jsou poptávané pro modernizaci a obnovu existujících uhelných i jaderných zdrojů,“  komentoval změnu…

Čtěte celý článek

Tři dny u bazénu

10. května 2020, 20:31