Doba je těhotná vodíkem. Vodíkové technologie se prosadí nejdříve v dopravě

18. listopadu 2020, 19:22

Proč se máme vodíku věnovat? Věnujeme se vodíku málo? Jak by měla Česká republika k vodíku přistupovat? Jaký je pohled státu na využití vodíkových technologií? To vše jsou otázky spojené s nastupující technologií. Budoucnost vodíku byla tématem diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD), které se uskutečnilo on-line v prostorách ÚJV Řež. Potenciální možnosti využití vodíku jsou až…

Čtěte celý článek

Online Den otevřených dveří ukáže reaktor a další přednosti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

18. listopadu 2020, 19:17

V úterý 24. listopadu 2020 od 10.00 hod. pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) online den otevřených dveří (DOD). Zájemci navštíví jaderný reaktor, ale i další pracoviště a vyslechnou si přednášek. Ty průřezově představí oblasti, kterými se fakulta zabývá od aplikované matematiky přes materiálové vědy, jadernou chemii, nanočástice až po částicovou…

Čtěte celý článek

Největší český projekt energetických úspor se rozšiřuje

13. listopadu 2020, 10:47

ČVUT a společnost ENESA se dohodly na rozšíření projektu energetických úspor v kolejích a menzách ČVUT. Celková roční úspora energií po rozšíření projektu dosáhne 21,7 milionů korun, místo původních 20,5 milionu. Úspora emisí CO2 se navýší na téměř 4 400 tun a náklady na vodné a stočné klesnou celkem o 5,1 mil. korun. ENESA je dceřinou společností ČEZ ESCO.

Čtěte celý článek

Stavba druhého štěpného reaktoru na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT má zelenou

11. listopadu 2020, 11:15

Na začátku listopadu vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění podkritického reaktoru VR-2 Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Příprava pokračuje podle harmonogramu, a nový reaktor by tak měl být spuštěn v roce 2022.

Čtěte celý článek

ÚJV Řež se podílí na vývoji nových postupů zpracování radioaktivních odpadů v evropském projektu PREDIS

2. listopadu 2020, 23:39

Budování důvěry v bezpečné využití radioaktivity v mnoha oblastech našeho života, počínaje výrobou energie, přes zdravotnictví, až po nedestruktivní testování materiálů, přináší řadu technologických i ekologických výzev. Pokročilé zpracování radioaktivních odpadů je jednou z nich. Evropský projekt PREDIS (Pre-disposal management of radioactive waste), zahájený v září 2020, cílí na vývoj a zdokonalení metod pro bezpečnou a k prostředí šetrnou přípravu těchto odpadů k uložení.…

Čtěte celý článek