Společnost RadioMedic se stala součástí Skupiny ÚJV

Český výrobce radiofarmak, firma RadioMedic, se k 15. květnu 2023 stává další dceřinou společností ÚJV Řež a součástí technologické Skupiny ÚJV. Do Skupiny ÚJV přechází všichni zaměstnanci a veškerý movitý a nemovitý majetek RadioMedic. 

ÚJV Řež tímto krokem dále posiluje své kompetence jak v oblasti výroby, tak i výzkumu a vývoje špičkových radiofarmak a léčivých přípravků. „V rámci Skupiny ÚJV se, mimo jiné, zaměříme na komplexní zavádění výroby nových radiofarmak, která jsou poptávána pro moderní diagnostiku ve zdravotnictví,“ komentoval akvizici Patrik Špátzal, člen představenstva ÚJV Řež, který je jedním z garantů projektu začlenění Radiomedicu.

ÚJV Řež je největším dodavatelem a producentem radiofarmak pro český trh, ročně zajistí přípravky pro více než 85% vyšetření pacientů zobrazovací metodou PET/CT a PET/MR na pracovištích nukleární medicíny a pomůže tak s onkologickou diagnostikou pro více než čtyřicet tisíc českých pacientů.

ÚJV Řež disponuje třemi výrobními PET centry v Praze, Brně a ve středočeské Řeži. V loňském roce díky unikátní výměně cyklotronů v pražské Nemocnici Na Homolce získala špičkovou evropskou technologii v podobě nejnovějšího cyklotronu Cyclone KIUBE. 

Technologická Skupina ÚJV se díky této akvizici rozšířila na čtyři členy. Kromě mateřské společnosti ÚJV Řež ji tvoří Centrum výzkumu Řež, ŠKODA PRAHA, VZÚ Plzeň a nově RadioMedic.

Prodávajícím byl Ústav jaderné fyziky AV ČR.