ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež posiluje spolupráci se společností Framatome

V rámci veletrhu WNE PARIS 2023 podepsali zástupci ÚJV Řež a její dceřiné společnosti Centrum výzkumu Řež Memorandum o porozumění a spolupráci s francouzskou společností Framatome. Těžištěm společného zájmu je problematika jaderného paliva a pokročilých materiálů pro jaderné instalace, zvyšování jaderné bezpečnosti a spolehlivý dlouhodobý provoz stávajících jaderných elektráren.

 

Spolupráce v rámci Memoranda bude probíhat prostřednictvím výměny poznatků, technické pomoci, konzultací, smluv o subdodávkách a dalšími formami.

Mezi identifikovaná témata v rámci problematiky jaderného paliva patří například podpora vývoje paliva pro reaktory VVER, podpora inspekcí jaderného paliva, materiálový výzkum pro aplikace typu VVER a PWR nebo výzkum paliva pro pokročilé malé modulární reaktory (SMR).

V oblasti jaderné bezpečnosti, prevence a zmírňování následků havárií se může jednat například o vývoj pokročilých metodických přístupů v bezpečnostních analýzách reaktorů VVER a PWR. Dlouhodobý bezpečný provoz jaderných elektráren (LTO) předpokládá zejména specifické požadavky na testování materiálů, provozní analýzy stárnutí komponent a moderní programy podpory provozu elektráren.

 

Mezinárodní spolupráce v oblasti jádra je významným přínosem pro bezpečnost a efektivní provoz stávajících jaderných zařízení i budoucích pokročilých typů reaktorů. Jaderná energetika je jedním z pilířů udržitelnosti a energetické bezpečnosti v Evropě.