Týden vědy a techniky Akademie věd ČR vyvrcholil v Řeži

Během 10. a 11. listopadu 2017 navštívilo areál ÚJV Řež v rámci Dne otevřených dveří téměř 400 lidí. Největší zájem byl jako každý rok o výzkumné reaktory, dál byly k vidění vodíkové technologie, urychlovače a výzkum nanoporézních materiálů.

Společnosti ÚJV Řež a Centrum výzkumu Řež (CVŘ) se tradičně zapojují do této celorepublikové akce Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Svoje pracoviště věřejnosti otevřely také Ústav anorganické chemie AV ČR a Ústav jaderné fyziky AV ČR, které rovněž sídlí v areálu v Řeži.

V průběhu pátečního Dne otevřených dveří dorazilo do Řeže na 134 žáků a studentů ze sedmi škol, dále zástupci zájmových sdružení. Následně v sobotu 11. listopadu 2017 širší veřejnost, kterou zajímají jaderná bezpečnost, moderní vodíkové technologie i netradiční výzkum. Šest zpřístupněných pracovišť si v tento den prohlédlo dalších 250 lidí, víc nebylo z logistických i bezpečnostních důvodů možné. Celkem tak během dvou dnů prošlo branami ÚJV Řež téměř 400 návštěvníků.

Každoročně je největší zájem o výzkumné jaderné reaktory LR-0 a LVR-15, které provozuje CVŘ. Tady se návštěvníci seznámili s výzkumnými projekty, které se na reaktorech řeší, povídalo se o bezpečnosti jaderné energetiky a spolupráci s českými i mezinárodními dozorovými institucemi a energetickými společnostmi. Novinkou byla jízda ve vodíkovém autobusu TriHyBus(u), doplněná návštěvou vodíkové výměníkové stanice vybudované ÚJV Řež a informace o současném stavu vodíkových technologií ve světě i ČR a to jak v dopravě, tak v rámci tzv. smart city projektů.

Dále měli možnost se návštěvníci podívat na dvě specializovaná pracoviště Ústavu jaderné fyziky AV ČR a to urychlovač (Tandetron) a cyklotron. Na Tandetromu si užili i mladší návštěvníci, kterým zde předvedli celou řadu pokusů ve vákuu. Cyklotron, který slouží například k výzkumu radiodiagnostických látek, byl k vidění také poprvé. Teoreticky i na praktických ukázkách předvedli současný stav a perspektivy výzkumu v oblasti nanoporézních materiálů pracovníci Ústavu anorganické chemie AV ČR.