ČEZ letos zatím investoval do dlouhodobého majetku 19,2 miliard korun

Největší objem investic (8,7 miliard) putoval do distribuce, většina z toho (7,1 miliard), jako každý rok, do výstavby a rekonstrukce vedení a posílení dodávek elektřiny pro zákazníky v České republice. Druhý největší díl (4,7 miliard) připadl na obnovu zařízení nejaderných výrobních zdrojů. Investice do stávajících jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech za účelem zvýšení bezpečnosti, obnovy zařízení a pořízení jaderného paliva dosáhly 3,3 miliard korun.