Řízení životního cyklu průmyslových zařízení

Divize Integrita a technický inženýring společnosti ÚJV Řež připravila pro členy Hospodářské komory České republiky připravila odborný seminář na téma „Řízení životního cyklu průmyslových zařízení“. Více jak dvě desítky specialistů z různých oblastí průmyslu, energetiky, teplárenství a chemického průmyslu bylo seznámeno s postupy a doporučeními, které prezentovali pánové  z Divize Petr Kadečka, Martin Kronďák, Marek Postler, Miroslav Žamboch a Jan Wandrol.

Za Hospodářskou komoru zahájil seminář její viceprezident Michal Štefl. Následně Petr Kadečka  představil Skupinu ÚJV a vysvětlil, proč právě poznatky a zkušenosti ÚJV Řež z jaderných elektráren, jsou použitelné pro další odvětví průmyslu v České republice. Samotný seminář se zaměřil na čtyři okruhy otázek: základní přístup k řízení životního cyklu zařízení, příklady sledování a zmírňování dopadů stárnutí, možnosti řízení stárnutí zařízení a ekonomické přínosy a praktické příklady kombinace prediktivní, preventivní a korektivní údržby zařízení.

K jednotlivým tematickým okruhům byla řada diskusních příspěvků a otázek, které potvrdily, že přenositelnost aplikací používaných v případě jaderných elektráren, do dalších odvětví průmyslu nebo energetiky, je nejen inspirující, ale především prakticky aplikovatelná. Zajímavé názory zazněly na strategické plánování řízení životního cyklu zařízení a především problematiku lidských zdrojů, tj. zajištění potřebných odborníků v dlouhodobé perspektivě.