Jaderná elektrárna Temelín na historickém rekordu

Jaderná elektrárna Temelín překonala roční výrobní rekord z roku 2012, kdy vyprodukovala 15,3 TWh elektrické energie. Rekord padl v poledne 27. listopadu.

Temelínská elektrárna je v provozu od konce roku 2000. Jde o největší zdroj v České republice.

Roční výroba JE Temelín (v TWh)

2011 13,914

2012 15,302

2013 15,065

2014 14,953

2015 14,232

2016 12,149