Skupina ÚJV modernizuje objekt Radiochemie v Řeži

Řežský areál byl už v sedmdesátých letech jedním z nejlépe vybavených vědecko-výzkumných komplexů ve střední Evropě. Na tomto základě dnes staví rozsáhlá technologická infastruktura, která ÚJV Řež slouží k plnění vysoce odborných zakázek pro domácí i zahraniční partnery z energetiky a zdravotnictví. Pro zachování špičkové úrovně těchto služeb jsou nezbytné významné investice do modernizace jednotlivých pracovišť i celých budov. Mezi klíčové objekty v Řeži patří budova Radiochemie, její aktuální modernizace bude probíhat do roku 2025.

V Radiochemii sídlí řada pracovišť, která se starají o bezpečný provoz elektráren. Centrální analytická laboratoř monitoruje radioaktivní, toxické a jiné prvky významné z hlediska bezpečnosti provozu jaderných zařízení a ochrany životního prostředí. V unikátním komplexu 51 horkých a polohorkých komor, který zabírá tři patra, se testují ozářené vzorky materiálů tlakových nádob reaktorů a ověřuje se jejich životnost. Termín „horká“ komora přitom neodkazuje na teplotu, ale souvisí s úrovní radioaktivního záření ze vzorků, které se v ní zkoumají. Právě vzhledem k práci s radioaktivitou musí technické zázemí budovy splňovat zcela mimořádné standardy a požadavky, systém zdejší vzduchotechniky například musí zajistit podtlak v určených částech nebo celkovou výměnu vzduchu až dvacetkrát za hodinu.

Splnění všech požadovaných parametrů rekonstrukce Radiochemie si vyžádá investici v řádu stovek milionů korun. „Naši zákazníci očekávají, že objekty a zařízení, které pro plnění svých závazků využíváme, budou odpovídat nejnovějším vědecko-technickým poznatkům a splňovat přísná kritéria na bezpečnost práce i ochranu životního prostředí“ komentuje důvody rozsáhlé modernizace Daniel Jiřička, generální ředitel ÚJV Řež.

Budova Radiochemie, areál ÚJV Řežbudova Radiochemie, areál ÚJV Řež 

ŠKODA PRAHA modernizuje za plného provozu

Pro nalezení spolehlivého dodavatele zakázky naštěstí ÚJV Řež nemusela chodit daleko. Generálním dodavatelem celé rekonstrukce se stala její dceřiná společnost ŠKODA PRAHA, která má s dodávkami investičních celků velké zkušenosti. „Celý proces je náročný i z hlediska harmonogramu a logistiky, protože v případě Radiochemie musí rekonstrukce proběhnout za plného provozu všech pracovišť, plnění zakázek pro kritickou energetickou infrastrukturu nesmí být ohroženo“ přibližuje podmínky zadání Jan Štancl, generální ředitel ŠKODA PRAHA.

Vzduchotechniku Radiochemie zrekonstruuje Luwex

Plnění napjatého harmonogramu vyžaduje pečlivý výběr dodavatelů. Jedním z klíčových subsystémů je vzduchotechnika, na jejíž rekonstrukci je v projektu vyčleněno dvě stě milionů korun. Realizace vzduchotechniky se ujala společnost Luwex. Rekonstrukcí projdou strojovny přívodní vzduchotechniky, vymění se potrubní větve a doplní regulace včetně regulačních prvků. Upraví se průtoky vzduchu a zregulují potrubní sítě, garantující usměrněné proudění vzduchu. Posílí se rovněž vzduchotechnické kapacity jednotlivých laboratoří provozů.

Jde o zakázku na klíč, v níž část tvoří inženýring. Prakticky celý letošní rok se věnuje přípravě projektů a technologických postupů. Samotná realizace by měla začít až někdy koncem letošního roku “ říká Stanislav Dušek, ředitel divize Těžká vzduchotechnika Luwexu.