Vodíkové vlaky na českých tratích? Odpověď hledá projekt vedený ÚJV Řež

Práce na projektu budou v úvodní fázi zahrnovat široký sběr dat z vybraných regionálních tratí, zejména těch doposud neelektrifikovaných. Tyto vstupy budou analyzovány s využitím unikátní metodiky a softwaru norského partnera SINTEF. Výstupem studie pak bude komplexní technickoekonomická analýza místních tratí a porovnání různých typů pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid).

Výsledky, aplikované na konkrétní regiony, umožní identifikovat oblasti, kde by nasazení vodíkových souprav jako náhrady za dieselové vlaky bylo konkurenceschopné z hlediska technologického, ekonomického i environmentálního. Spolupráce českých a norských výzkumníků umožní sdílet a porovnávat aktuální poznatky v oblasti vodíkové mobility na mezinárodním základě a bude cenným podkladem pro budoucí zavádění těchto technologií do národní dopravní praxe.