ÚJV Řež podepsala v Paříži významné smlouvy s Électricité de France

Začátkem prosince uzavřel v Paříži generální ředitel ÚJV Řež Daniel Jiřička dvě významné smlouvy s francouzskou Électricité de France (EDF). ÚJV se díky nim stala členem poradního výboru francouzského konceptu malého reaktoru NUWARD™​  plus šlo Memorandum o vzájemné spolupráci

Mezinárodní poradní výbor pro malý modulární reaktor NUWARD™ (International NUWARD™ Advisory Board – INAB), ustanovený z iniciativy EDF, je složen ze špičkových odborníků, zástupců renomovaných technologických firem, výzkumných organizací a veřejných institucí, které působí v energetickém sektoru. Cílem práce této široké základny je sdílet nejnovější poznatky, konsolidovat a rozvíjet trh malých modulárních reaktorů a z různorodých perspektiv posoudit francouzský koncept lehkého tlakovodního reaktoru NUWARD™. ÚJV Řež byla do INAB nominována jako odborný zástupce Skupiny ČEZ.

Memorandum o vzájemné spolupráci bude aktivováno v případě, pokud EDF v budoucnu uspěje se svým konceptem ERP1200 ve výběrovém řízení pro nový jaderný zdroj v ČR v Dukovanech. Odborná spolupráce by se týkala například oblasti podpory procesu licencování a přípravy projektové dokumentace, potenciálních modifikací designu reaktoru pro české regulatorní podmínky (v případě jejich potřeby) nebo dodávek služeb v průběhu vlastní výstavby bloku francouzského dodavatele. Zájem EDF na expertní spolupráci při potenciální přípravě NJZ podle jejich projektu je logickým pokračováním dlouhodobé a mnohostranné spolupráce s  francouzskými firmami a výzkumnými pracovišti.

 

Více o INAB/NUWARD™​

Činnost INSAB bude řídit a koordinovat společnost EDF, která také zajistí, aby byly poznatky z jeho činnosti zohledněny v rámci příslušných fází vývoje technologie NUWARD™.  Výbor INAB se bude scházet jednou nebo dvakrát ročně do dokončení koncepční a základní fáze návrhu, předpokládá se cca 5 let. „Účast ve výboru INSAB je nejen otázkou odborné prestiže naší společnosti jako takové. Sdílení poznatků a diskuse s ostatními členy poskytne neocenitelné podklady a informace, které strategicky pomohou rozvoji tržních příležitostí i pro jaderné technologie v národních podmínkách ČR“, komentuje vstup ÚJV Řež do poradního orgánu Daniel Jiřička.

INSAB bude vydávat k jednotlivým aspektům návrhu NUWARD™ stanoviska formou doporučení. Ta se mohou týkat například potenciálních aplikací a obchodních modelů, klíčových funkčních požadavků a technických vlastností, technologických rizik a možných opatření k jejich zmírnění, licencování nebo podpory společenského přijetí technologie širokou veřejností.

Konceptem NUWARD™ se společnost EDF zaměřuje na segment trhu malých modulárních reaktorů o výkonu 300-400 MWe, který odpovídá na požadavky dekarbonizace a stabilizace přenosové sítě, elektrifikace odlehlých komunit, napájení průmyslových areálů nebo méně rozvinutých síťových infrastruktur. Kromě výroby elektřiny je NUWARD™ navržen i pro další potenciální využití, jako je výroba vodíku, městské a dálkové vytápění nebo odsolování. ​