ČEZ loni zvedl EBITDA na téměř 65 miliard korun

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ za rok 2020 dosáhl 64,8 miliard korun a meziročně vzrostl o 8 %. Za výsledkem stojí především růst realizačních cen vyrobené elektřiny díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu a stabilní bezpečný provoz jaderných zdrojů. Negativní dopad covidu-19 ve výši 3 miliard se podařilo plně vykompenzovat zejména vyššími zisky z obchodování s komoditami a nižšími náklady oproti výchozímu očekávání. Čistý zisk očištěný o mimořádné nepeněžní vlivy meziročně vzrostl o 21 % a dosáhl úrovně 22,8 miliard. Čistý zisk meziročně poklesl na 5,5 miliard v důsledku vyšší tvorby opravných položek v souvislosti s prodejem rumunských aktiv a vlivem zhoršení podmínek pro uhelnou energetiku a rekordního růstu cen emisních povolenek.

Navzdory negativním dopadům všech opatření proti covidu-19 vygenerovala Skupina ČEZ provozní zisk před odpisy, úroky a zdaněním téměř 65 mld. Kč, a tudíž naplnila roční ambici vyhlášenou před rozšířením pandemie covidu-19. Vyplatili jsme dividendy 18 mld. Kč, což akcionářům ČEZ zajistilo nejvyšší dividendový výnos za rok 2020 ze všech největších evropských energetických společností. Pomáhali jsme zmírnit negativní dopady covidu-19 na naše zákazníky, zaměstnance a na celou Českou republiku. Našim zákazníkům, například v podobě odkladů plateb, hygienickým stanicím s trasováním nakažených, dětem se vzděláváním z domova a také přímou finanční pomocí prostřednictvím Nadace ČEZ.“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a pokračoval: „Evropa stále rychleji směřuje k bezemisní energetice. Skupina ČEZ udělala v tomto další významný krok a snížila emisní intenzitu o 10 procent a v roce 2021 očekáváme další pokles o více než 12 procent.

Provozní výnosy dosáhly 213,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 4 procenta. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla celkem o 6 %. Výroba z uhlí v ČR klesla o 16 %, zejména v důsledku růstu cen emisních povolenek postupného útlumu dosluhujících uhelných elektráren, zejména uzavření elektrárny Prunéřov I. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky vzrostla o 4 %, zejména díky lepším povětrnostním podmínkám v zahraničí. Investice do pořízení dlouhodobého majetku dosáhly 31,2 mld. Kč. Nejvíce investic směřovalo do distribuční sítě v České republice.

„Výsledný zisk roku 2021 bude ovlivněn termíny vypořádání prodejů aktiv v Rumunsku, v Bulharsku a v Polsku. Celoroční provozní zisk před odpisy EBITDA z těchto aktiv se předpokládá na úrovni 6 mld. Kč, dopad do výsledků Skupiny ČEZ bude dán datem prodeje. EBITDA ze strategických aktiv očekáváme na úrovni 54 – 57 mld. Kč. Čistý zisk Skupiny ČEZ očekáváme na úrovni 17 – 20 mld. Kč. Meziročně dojde jednak nárůstu realizačních cen vyrobené elektřiny díky růstu cen na velkoobchodním trhu, dále předpokládáme vyšší výrobu v jaderných elektrárnách a věříme ve stabilizaci segmentu Prodej po negativních dopadech covidu-19 na firemní zákazníky. Negativně však bude působit zejména sílící tlak na uhelné elektrárny a růst nákladů na emisní povolenky,“ sdělil člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.