Tokem urychlená koroze – pět hektických týdnů v Temelíně

Období odstávek tuzemských jaderných elektráren je pro ÚJV Řež vždycky hektické. V omezeném a pevně daném časovém rámci, podle plánů pro všechny podstatné části provozu, je potřeba udělat na místě měření, kontroly stavu zařízení a komponent, výsledky obratem expertně posoudit a včlenit do zpráv a modelů, které elektrárnu udržují v bezpečném a optimalizovaném provozu. Nestandardních pět týdnů zažili letos zaměstnanci ÚJV z divize Integrita a technický inženýring při odstávce Temelína, protože začátek naplánovaných prací se, díky koronaviru, přímo trefil do vyhlášení nouzového stavu v ČR.

Ačkoliv všechny odborné práce v elektrárně probíhaly podle daného harmonogramu, mimopracovní okolnosti pobytu musel ÚJV řešit relativně komplikovaně — od zajištění noclehů, které objednaný hotel na poslední chvíli odmítl garantovat, přes vybavení rouškami pro pohyb na veřejnosti až po „nalovení“ potravin pro základní stravování v rámci nabitých denních plánů.

Výsledky měření během odstávek podmiňují softwarové modelování

Program tokem urychlené koroze je jednou z významných služeb, které v rámci odstávek jaderných elektráren Dukovany a Temelín ÚJV Řež zajišťuje. Komplexní program prací prověřuje stav sekundárního okruhu elektráren – tedy systému, který umožňuje transport páry a přeměnu energie na točivý pohyb turbíny. V agresivním prostředí velkého tlaku a vysokoteplotní páry tady pracuje přes tři tisícovky potrubních komponent. Bezpečný provoz okruhu a optimalizace výměny jednotlivých částí potrubí jsou pokryty sadou plánovaných úkonů, zahrnujících jak fyzická měření v elektrárně, tak i následné hodnocení naměřených hodnot a predikce degradace do budoucnosti pomocí sofistikovaných softwarových nástrojů — programu „EPRI CHECWorks“.

Měření v rámci Programu tokem urychlené koroze se v elektrárně provádí na vytipovaných místech, jejichž povrch je předem speciálně připraven. Vlastní kontrola probíhá v první fázi pomocí ultrazvuku, který pomůže určit tloušťku stěn. Následuje měření chemického složení oceli pomocí ručního rentgenového analyzátoru XRF. Tyto dva údaje se za každé měřící stanoviště vkládají do softwarového modelu (spolu s dalšími parametry) a ze znalosti degradace několika změřených komponent se přepočítává predikce stavu komponent pro celý sekundární okruh. Výsledkem je, kromě určení zbytkové životnosti, model celkového stavu všech tří tisíc potrubních komponent, doporučení na výměny částí a také seznam míst, na které se kontroly v programu zaměří při další odstávce.

Pravidelná údržba v rámci programů erozní koroze pomáhá elektrárnám plánovat provozní náklady na optimální úrovni při dodržení vysokých parametrů bezpečnosti. V době složité zdravotní nebo bezpečnostní situace ve státě je role ÚJV v udržení jaderných provozů ještě více viditelná.