Kontrola účinnosti filtrů ETE jde podle plánu i ve ztížených podmínkách

I v této době služby pro zajištění spolehlivého provozu jaderných elektráren zůstávají pro ÚJV Řež úkolem nejvyšší priority. V rámci plánované odstávky elektrárny Temelín firma v dubnu, navzdory logistickým potížím spojeným s uzavřením hranic, úspěšně a v termínu zajistila měření účinnosti vzduchotechnických jódových filtrů.

Tyto práce provádí v Temelíně pravidelně v souladu s plány elektrárny, na měřeních spolupracuje i v Dukovanech. Jódové filtry jsou, společně s těmi aerosolovými, důležitou součástí pro fungování celého komplexu vzduchotechniky jaderné elektrárny a jsou jich tam řádově desítky. Cílem měření filtrů je, kromě potvrzení bezpečnostních parametrů, také optimalizace provozních nákladů. Pravidelná měření účinnosti filtrů umožňují průkazně kontrolovat a řídit jejich životnost a šetřit náklady na výměnu.

Přes hory, doly a hranice

Jódové filtry jsou plněny aktivním uhlím a zachycují ve vzduchotechnice elektrárny radioaktivní jód. Účinnost, tedy množství jódu zachyceného ve filtru, se kontroluje pomocí speciální látky – metyl jodidu (CH3I). Tuto látku si v Řeži sami vyrábí z radioaktivního jódu, dováženého ze zahraničí. Za běžných podmínek stačí vstupní materiál objednat v malém předstihu před plánovaným měřením, ale letos v březnu bylo všechno jinak. Díky předvídavosti a nasazení zaměstnanců ÚJV i dodavatelské firmy, byl materiál, objednaný z Maďarska, předán doslova „z ruky do ruky“ přes hraniční čáru. Zajištění zakázky v dubnovém termínu – během odstávky Temelína – tedy nebylo ohroženo.

Centrální analytická laboratoř v akci

Vlastní měření ve skutečnosti neprobíhá přímo v elektrárně, tam se během výjezdu specializovaného týmu získávají vzorky. Lidé z ÚJV v elektrárně vypustí do vzduchotechniky před kontrolovanými filtry přesně určené množství metyl jodidu. Vzduch, resp. „vzdušnina“, která v těchto místech proporcionálně reprezentuje chování filtru, se zachytí ve speciální kazetě – malém vzorkovém filtru, vzorky se odebírají před filtrační jednotkou a za ní. Ty jsou pak ve stíněném obalu transportovány do Centrální analytické laboratoře ÚJV Řež. Teprve tady začíná vlastní měření účinnosti filtrace. Pomocí gama spektrometrie se určuje množství zachyceného radioaktivního jódu ve vzorcích, hodnoty před a po průchodu vzduchotechnickým filtrem se porovnávají. Na základě srovnání se pak stanovuje aktuální účinnost filtrů a doporučení na výměnu nebo ponechání filtrů. Tento proces – od výjezdu do elektrárny až po vydání finální zprávy o měření – trvá cca 14 dnů.