Holding ČEZ provozuje 242 turbín

Nejvíc turbín ve vlastnictví ČEZ se točí v kogeneračních jednotkách (117), následují vodní elektrárny (62), uhelné elektrárny (27), teplárny (22) a jaderné elektrárny (6). Skupina ČEZ vyrábí elektřinu také ve 4 větrných turbínách, 3 turbínách v rámci paroplynového provozu a jedné turbíně, která je součástí bioplynové stanice.

Instalovaným výkonem má největší turbíny Jaderná elektrárna Temelín. Každá disponuje výkonem 1 125 megawattů. Naopak nejmenší dvě, každá o výkonu 8 kW, se točí v kogeneračních jednotkách ve Smiřicích a v Železné Rudě.