Temelín a Dukovany meziročně zvýšily výrobu o 15 procent

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni dodaly do přenosové sítě přes 28 terrawatthodin elektřiny, což bylo o čtyři terrawatthodiny více než v roce 2016. Výrazně vyšší byla výroba v Temelíně, kde už 27. listopadu 2017 energetici překonali historický výrobní rekord. Dukovanská jaderná elektrárna získala koncem roku potřebná povolení k dlouhodobému provozu a její výroba by měla vzrůst letos.

I přes mimořádně rozsáhlé kontroly a modifikace zařízení související především s obnovou provozních povolení Dukovan je celkový výsledek výroby v českých jaderných elektrárnách pátý nejlepší od roku 2000, kdy byl spuštěn první blok Temelína. K výraznému růstu výroby v loňském roce přispěla kromě technických opatření především optimalizace odstávek v Temelíně a posun té aktuální na přelom loňského a letošního roku. Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 16,48 terawatthodin elektřiny. Je to nejvyšší roční výroba, rekord z roku 2012 překonala o 1,18 TWh.

Do jaderné elektrárny Dukovany investoval ČEZ od jejího spuštění přes 18 miliard korun. 19. prosince loňského roku získala časově neomezené povolení k provozu třetího a čtvrtého výrobního bloku, stejná už měla i pro první a druhý blok. Povolení je provázeno řadou podmínek a elektrárna musí dodržovat nastavené limity. Její další provoz ČEZ odhaduje na nejméně 20 let s možností dalšího prodloužení. Odpovídá tomu i plán výstavby jednoho či dvou nových výkonnějších bloků ve stejné lokalitě.

Konkrétní plány výroby společnost ČEZ s ohledem na legislativu zveřejňuje podle druhu paliv až při prezentaci hospodářských výsledku za rok 2017 a očekávaných výsledku za rok 2018. To bude na konci února. Nejvyšší roční výroby 15,68 GWh v Dukovanech energetici dosáhli v roce 2013. Tato hodnota například překonává roční spotřebu všech českých domácností. Od zahájení provozu elektrárna vyrobila přes 418 TWh elektřiny, která by stačila na pokrytí celkové spotřeby České republiky na téměř 7 let a všem domácnostem na 28 let.