ČEZ má povolení k dlouhodobému provozu Dukovan

Společnost ČEZ dostala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou. První a druhý blok už novou provozní licenci mají. Dukovany představují zásadní zdroj výroby elektrické energice v ČR. Podíl této elektrárny na celkové výrobě elektřiny v ČR ještě před pár lety představoval robustních 20 procent. Dukovany jsou v provozu už třicet let, disponují celkovým instalovaným výkonem 2040 megawatů.

 

Přestože ČEZ investoval do modernizace a dalšího zvyšování bezpečnosti Dukovan přes 18 miliard korun, předcházely vydání povolení tisíce kontrol a analýz. Jejich výstupy byly součástí žádosti, kterou elektrárna podala v červnu letošního roku.

Mezi podmínky, které stanovil provozovateli jaderných bloků Státní úřad pro jadernou bezpečnost, patří opatření administrativního i technického charakteru jako například aktualizace výpočtů a analýz seismických rizik a revize plánu kontrol zařízení.  Investice do modernizací čekají elektrárnu i nadále.

ČEZ odhaduje další životnost stávajících čtyř bloků Dukovan na nejméně dvacet let s možností dalšího prodloužení.