ÚJV Řež připravila s japonskou JANSI metodiku pro MAAE

JANSI (Japan Nuclear Safety Institute) vznikl v roce 2012 z podnětu provozovatelů jaderných elektráren a průmyslu jako odezva na havárii Fukushima Daiichi, s cílem podporovat úsilí provozovatelů o co nejvyšší úroveň jaderné bezpečnosti a zamezení opakování podobné havárie. Nosným zaměřením aktivit JANSI je použití nezávislých progresivních postupů hodnocení, vedoucích k implementaci opatření na zvyšování bezpečnosti. Jedním z hlavních cílů bylo bezpečnostní posouzení, realizace bezpečnostních vylepšení, opětovné spuštění a bezpečné provozování co největšího počtu odstavených jaderných bloků. Jedním ze zvolených postupů se stala specifická metoda hodnocení implementace ochrany do hloubky na japonských jaderných blocích.

Spolupráce ÚJV Řež se od jednotlivých konzultací zaměřených na výměnu zkušeností z hodnocení bezpečnosti postupně rozvinula do pravidelných týdenních workshopů a následně byla formalizována rámcovou smlouvou s každoročními specifickými dodatky. Výrazné posílení spolupráce pak přineslo zapojení expertů ČEZ, expertů federace japonských jaderných provozovatelů a firmy Mitsubishi Heavy Industries.  Dnes se už intenzivní výměna zkušeností mezi ÚJV Řež, ČEZ, japonskými provozovateli jaderných elektráren a japonským jaderným průmyslem rozšířila z hodnocení ochrany do hloubky na mnohé další oblasti jaderné bezpečnosti. Výsledkem vznik řady technických dokumentů, prezentací a diskusí s významným přínosem k mezinárodní výměně zkušeností. Nejnovějším výsledkem je výše zmíněné přijetí aktualizace metodiky hodnocení ochrany do hloubky ze strany MAAE.