Aktivity ÚJV Řež v oblasti malých reaktorů se uplatní i v Jihočeském jaderném parku

ÚJV Řež a její Skupina ÚJV se do aktivit v oblasti malých modulárních reaktorů čtvrté generace zapojuje už přes deset let. Kromě účasti na mezinárodních projektech a vývoje dvou vlastních konceptů – Energy Well a HeFASTo — se zabývá i praktickými otázkami inženýrské přípravy na licencování a hledání umístění pro prototypy perspektivních světových dodavatelů těchto technologií. Účast ÚJV Řež na výstavbě prvního českého jaderného parku je dalším logickým krokem směrem k praktickému uplatnění získaného know-how.

Kromě vědecko-výzkumného potenciálu, zaměřeného na bezpečnost konceptů nebo materiální výzkum, do projektu přinášíme své konkrétní znalosti a zkušenosti v oblasti licencování, posouzení technické a ekonomické proveditelnosti výstavby nebo harmonogramu budoucí implementace,“ komentuje podpis memoranda Daniel Jiřička. Projekt parku bude určitě profitovat i z prestiže a kontaktů ÚJV Řež v mezinárodní vědecké a akademické komunitě a jejího zapojení do evropských i transatlantických projektů.

 

Skupina ÚJV se vedle vlastního výzkumu a vývoje intenzivně angažuje také v osvětě problematiky malých reaktorů směrem k laické i odborné veřejnosti. V loňském roce společnost uspořádala několik seminářů, které přibližují principy a výhody těchto technologií.