Vodíkové nákladní auto na tatrováckém podvozku vyjede z Řeže v roce 2023

ÚJV Řež vsadila na budoucnost vodíkových technologií už před řadou let. Jsme rádi, že se nám aktuálně podařilo na náš český vodíkový autobus navázat dalším inovativním projektem. Jeho výsledkem bude prototyp vodíkového nákladního vozu do náročných podmínek. Pětičlenné konsorcium pod naším vedením už zahájilo první technické práce, prototyp vozidla bychom společně chtěli veřejnosti představit koncem roku 2023.

Pětičlenné konsorcium, vedené ÚJV Řež, zahájilo práce na inovativním řešení bezemisního nákladního vozidla poháněného vodíkem. Prototyp elektromobilu s vodíkovým palivovým článkem bude postaven na robustním podvozku Tatra a vybaven řadou podpůrných technologií, které umožní provoz vozidla v náročných podmínkách. Na řešení projektu se dále podílejí společnosti TATRA TRUCKS, DEVINN, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Centrum výzkumu Řež ze Skupiny ÚJV. Projekt, podpořený Technologickou agenturou ČR, představí nový vůz už v závěru roku 2023.

Vývoj alternativního nákladního pohonu reaguje na evropské plány trvalého snižování emisí skleníkových plynů i na aktuálně představenou Vodíkovou strategii ČR. „Jedná se o palivový článek, jehož principem je přeměna paliva, tedy vodíku a kyslíku, přímo na elektrickou energii. Palivové články jsou dnes technologicky vyspělá a bezpečná zařízení s vysokou životností, která je garantována až na dvacet osm let,“ komentuje záměr Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která projekt podpořila částkou téměř 36 milionů korun z programu TREND.

Elektrifikace nákladních automobilů donedávna narážela na řadu technologických potíží, týkajících se například nedostatečné energetické hustoty baterií nebo náročného provozního prostředí, které snižuje životnost pohonu. Pokrok ve vývoji palivových článků a také zkušenosti, získané během jejich nasazení ve vodíkových autobusech ukázaly, že tyto překážky jsou řešitelné.

„Vodíkovým technologiím se intenzivně věnujeme už přes deset let, prototyp nákladního vozidla je logickým pokračováním vývoje, který zahájil už náš vodíkový TriHyBus. Věřím, že nový vůz komerčně obstojí všude, kde se dnes používají nákladní auta s fosilním spalovacím motorem,“ komentuje zapojení Skupiny ÚJV do projektu Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkových technologií.

Ve srovnání s dnes více rozšířenou bateriovou elektromobilitou má vodíkový pohon nespornou výhodu v délce dojezdu. Odpadá také dlouhé nabíjení vozidla – tankování vodíku je dobou srovnatelné s klasickými čerpacími stanicemi. Technologie vodíkového článku je nicméně složitější a její využití v nákladní dopravě s sebou přináší i řadu faktorů, které mohou mít vliv na životnost a spolehlivost vozidel.

Kromě vývoje vlastního pohonu je proto do projektu zahrnuto také řešení dalších problémů, které ovlivňují celkové užitné vlastnosti bezemisního nákladního automobilu. Nová technologie si musí poradit zejména s externími podmínkami prostředí, jako jsou těžce přístupná místa (lesy), lokality s vysokou prašností (staveniště, doly) nebo extrémní klimatické podmínky, ve kterých operuje například armáda, hasičské sbory nebo záchranáři. Projekt se tedy zaměří i na eliminace vibrací, vývoj pokročilých vzduchových filtrů, optimalizaci startu za nízkých teplot a další inovace komponent.