Inven Capital je první uhlíkově neutrální společností ze skupiny ČEZ

Venture kapitálový fond Inven Capital se stal v rámci Skupiny ČEZ oficiálně prvním držitelem certifikátu o uhlíkově neutrálním podnikání. Skupina ČEZ se v rámci svých dekarbonizačních cílů primárně zaměřuje na postupné odstavování uhelných zdrojů či na jejich přeměnu na nízkoemisní, případně na snižování emisí prostřednictvím energetických úspor. Stranou zájmu ale nezůstávají ani „kancelářské emise“, tedy ty, které nevznikají ve výrobě, ale právě třeba v administrativních budovách.

„Inven Capital z podstaty své práce velmi dobře vnímá aktuální trendy nejen v energetice a zároveň se je snaží vnášet i do českého firemního prostředí. V západoevropských společnostech se uhlíková neutralita řeší opravdu intenzivně, je to něco, co se od firem očekává a čemu se proaktivně věnují. Dekarbonizace se zkrátka týká všech a každé úsilí se do konečného výsledku počítá,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač.

Se sledováním své uhlíkové stopy začal Inven Capital již v roce 2018 a postupně zavádí opatření k jejímu snižování. V roce 2020 fond vstoupil do mezinárodní iniciativy Leaders for Climate Action (LFCA), jejímž cílem je boj s globální změnou klimatu na základě dekarbonizace členských společností. Původně lokální německá iniciativa se sídlem v Berlíně se za dva roky své existence rozrostla na téměř 1 500 společností z celého světa – odhadem sdružuje již přes 170 000 zaměstnanců.