Online Den otevřených dveří ukáže reaktor a další přednosti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

V úterý 24. listopadu 2020 od 10.00 hod. pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) online den otevřených dveří (DOD). Zájemci navštíví jaderný reaktor, ale i další pracoviště a vyslechnou si přednášek. Ty průřezově představí oblasti, kterými se fakulta zabývá od aplikované matematiky přes materiálové vědy, jadernou chemii, nanočástice až po částicovou fyziku.

„Budeme se maximálně snažit i v online verzi zprostředkovat atmosféru naší fakulty, protože to je jedna z našich velkých předností. Jsme poměrně malá fakulta a panuje tu domácká atmosféra, což je při běžných DOD docela znát,“ říká Šárka Salačová, která zájemce o studium na FJFI tradičně seznamuje s možnostmi studia. Tentokrát bude její přednáška v podobě videa a Šárka Salačová následně zájemce o studium přivítá v online diskuzi, která začne po 14. hodině. Odpovídat v ní budou současní studenti a studijní oddělení.

Kromě online prohlídky jedné z nejdražších školních pomůcek – štěpného jaderného reaktoru VR-1 Vrabec – bude připraveno dalších sedm přednášek. Například o využití matematického modelování v medicínských aplikacích, únavách materiálů a co mohou způsobit, superpočítač Helios a jeho využití či třeba sběr dat na experimentu probíhajícím v CERNu. Celý program online DOD najdete na webu fakulty.

Počtem studentů – nyní je jich téměř 1300 – patří FJFI mezi menší fakulty. Nicméně i to je jeden z důvodů, pro které si zájemci o studium fakultu vybírají. „Mám zájem o studium v komfortní atmosféře.“ „Líbí se mi rodinná atmosféra, kterou většina studentů na DOD zmiňovala.“ „Na DOD a akci „Staň se na den vědkyní“ mi přišla fakulta a samotní lidé sympatičtí. Nejvíce mě oslovila.“ „Po Týdnu na Jaderce mi připadalo, že sem zapadnu.“ – to jsou některé z odpovědí studentů, kteří nastoupili na fakultu v září 2020.

„Nevím o jiné fakultě, kde by téměř čtvrtinu všech studentů tvořili doktorandi. U nás jich je 312,“ vyzdvihuje zajímavý poměr Václav Čuba, proděkan pro rozvoj fakulty. Doktorandi zpravidla ve studiu pokračují, aby navázali na vědeckou činnost zahájenou v předchozím studiu. Většina se také zapojuje do pedagogické činnosti. Fakulta jim nabízí dobré zázemí i perspektivu, zajištěnou mimo jiné i různými vědeckými projekty, jako je například Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS) s rozpočtem přesahujícím půl miliardy korun. Vědecká činnost je důležitou součástí fakulty a studenti se do ní zapojují už během bakalářského studia.