Česká republika se zařadila mezi země, vyvíjející jaderný reaktor

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) zařadila Českou republiku na seznam zemí, vyvíjejících malý modulární reaktor. Za Českou republiku je hlavním leaderem ve vývoji malého modulárního reaktoru (SMR) společnost Centrum výzkumu Řež ze skupiny ÚJV Řež, která se představila s projektem Energy Well.

Novinky v oblasti vývoje malých modulárních reaktorů si můžete přečíst v bookletu vydaném IAEA. Ten popisuje celkem 72 návrhů malých modulárních a mikro-reaktorů, jejich vlastnosti, přednosti, stadia projektu.