Archiv článků dle data publikace

ÚJV Řež dokončila šestiletý projekt pro podporu hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště v ČR

22. července 2020, 22:59

V červnu 2020 byl úspěšně zakončen projekt s názvem „Výzkumná podpora bezpečnostního hodnocení hlubinného úložiště“. Jako hlavní dodavatel pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ho vedla společnost ÚJV Řež, prostřednictvím své divize Radioaktivní odpady a vyřazování. Řešení zahrnovalo celkem 44 dílčích podprojektů a související publikování téměř 240 odborných zpráv. Mezi nejdůležitější výsledky komplexních prací patří…

Součástí skupiny ÚJV se stala Škoda Praha

8. července 2020, 10:36

Společnost ŠKODA PRAHA byla k prvnímu červenci začleněna jako další dceřiná společnost ÚJV Řež, včetně  všech zaměstnanců a veškerého movitého i nemovitého majetku. ÚJV tímto posiluje kompetence v oblasti údržby a rozvoje stávajících i nových jaderných zdrojů. „V rámci Skupiny ÚJV se, mimo jiné, zaměříme na inženýring a služby, které jsou poptávané pro modernizaci a obnovu existujících uhelných i jaderných zdrojů,“  komentoval změnu…

ČEZ dosud svým akcionářům vyplatil na dividendách přes 315 miliard korun

2. července 2020, 23:04

Energetický holding ČEZ doposud vyplatil svým akcionářům 315,2 mld. Kč na dividendách (hrubá dividenda). Stát, jako majoritní vlastník, inkasoval 220,6 mld. Kč, na srážkové dani z dividend ostatních akcionářů pak dalších zhruba 14 miliard.