Tři dny u bazénu

Teplota přes třicet stupňů, vzdušná vlhkost a velký bazén – pro letní dovolenou ideální. Inspekce paliva při odstávkách Temelína probíhá přesně za takových podmínek, ale do dovolenkové pohody má daleko. Letošní dubnová odstávka, doprovázená koronavirovou pandemií, postavila před čtveřici specialistů Skupiny ÚJV i neobvyklé úkoly.

Provoz každého z temelínských reaktorů zajišťuje 163 palivových souborů. Jejich rozmístění a parametry, tzv. vsázka, ovlivňují efektivitu provozu celé elektrárny. Výměna části palivových souborů za čerstvé a s ní spojená kontrola stavu těch, které se vracejí do reaktoru, je jedním z hlavních bodů harmonogramu odstávek. Už jedenáct let se inspekcemi paliva v Temelíně zabývají specialisté ÚJV Řež a Centra výzkumu Řež. Hodnocení stavu paliva probíhá průběžně ve spojení s rozsáhlými výpočty nutnými pro návrh vsázky, kde hraje zásadní roli oddělení reaktorové fyziky a podpory palivového cyklu ÚJV Řež, které pomocí svých vlastních programů Andrea a LpOpt analyzuje desítky variant vsázky a hledá tu optimální. Fyzická přítomnost expertů z ÚJV na reaktorovém sále během odstávky je ale nezastupitelná.

Letošní jarní inspekce paliva na 1. bloku byla naplánovaná na 72 hodin. Za běžných okolností byli při inspekcích přítomni i zástupci dodavatele paliva. Koronavirus a uzavřené hranice to tentokrát nedovolily. Bylo nutné najít metodiku, jak výsledky inspekcí a velké objemy dat průběžně vyhodnocovat a předávat i do zahraničí. A tak se dvě dvojice kontrolorů z ÚJV, které se nepřetržitě střídaly ve dvanáctihodinových směnách, musely každý den věnovat také okamžitému zpracovávání výsledků a reportování i poté, co se převlékly z ochranných kombinéz.

Nejúspěšnější inspekce je ta, co vypadá jako zbytečná

Pro kontrolní práce na reaktorovém sále se používá zařízení inspekcí a oprav ozářeného jaderného paliva, které na Temelín dodal Westinghouse. Personál elektrárny z bazénu vybírá určené soubory, které kontroloři z ÚJV na sále prohlížejí kamerovým systémem. Na jejich zkušenosti a letité praxi záleží posouzení, jestli je palivo ve stavu, který odpovídá předpokladům a požadavkům bezpečného provozu. Plán kontrol se připravuje předem v Řeži — z elektrárny jsou průběžně zasílána provozní data a podrobné zprávy o chování paliva. Inspekce a měření na místě během odstávky představují finále celého procesu — dodávají data o skutečném stavu.

Pokud by inspektoři z ÚJV zjistili během měření odchylky, musí je vyhodnotit a poslat informace kolegům nejen do Řeže, ale i dodavatelům paliva, aby bylo řádně posouzeno, zda je možné tyto palivové soubory dále bezpečně a spolehlivě provozovat. „Největší radost mám, když se naše práce během odstávky ukáže jako úplně zbytečná“, usmívá se s trochou nadsázky Jan Klouzal, jeden z inspektorů a vedoucí oddělení Těžké havárie a termomechanika ÚJV Řež. „Znamená to, že stav paliva odpovídal všem předpokladům a žádné zásahy ani úpravy nebyly nutné“.