České výzkumné a vzdělávací instituce se v Řeži představily americké INL

V pondělí 2. března proběhlo ve společnosti ÚJV Řež jednání mezi Curtisem L. Smithem, zástupcem přední americké výzkumné laboratoře Idaho National Laboratory (INL), a řadou představitelů české výzkumné a akademické sféry.

Curtis L. Smith v INL zastává pozici ředitele divize Jaderná bezpečnost a výzkum. Hlavním tématem řežského setkání bylo vzájemné představení institucí, seznámení s aktuálními projekty z oblasti jaderné bezpečnosti, materiálů a technologií pro nové generace reaktorů a zejména diskuse o konkrétních možnostech spolupráce. Zástupci Skupiny ÚJV jednali především o možnostech kooperace při licencování malých jaderných reaktorů (SMR) a rozvoji aplikací vodíku v oblasti skladování energie a jeho využití v dopravě.

Kromě generálního ředitele ÚJV D. Jiřičky, ředitele divize 2200 J. Duspivy a jeho kolegy L. Žežuly se jednání účastnil také ředitel CVŘ M. Patrík a jeho kolegové J. Uhlíř a M. Ruščák,  ředitel J. Plešek z Ústavu termomechaniky AV ČR a jeho kolegové M. Chomát, Z. Převorovský a J. Joch, ředitel L. Kunz z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, V. Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR a proděkan pro tvůrčí činnost A. Marks z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

Idaho National Laboratory (INL) je součástí komplexu národních laboratoří Ministerstva energetiky USA. Hlavní okruhy činností Laboratoře jsou soustředěny na energetiku, národní bezpečnost, vědu a životní prostředí. INL je také hlavním americkým národním střediskem pro výzkum a vývoj v oblasti jaderné energie. Zdejší projekty se týkají zejména vývoje technologií nové generace reaktorů, pokročilých palivových cyklů a kosmických systémů. V Idaho provozují, kromě další unikátní infrastruktury, také specializovaný reaktor pro pokročilé materiálové testování (Advanced Test Reactor) k testování jaderných paliv a materiálů pro použití v elektrárnách, jaderných pohonech a dalšímu výzkumu.