Akreditovaná zkušební laboratoř z ÚJV Řež mezi světovou desítkou

Akreditovaná zkušební laboratoř Mechanické vlastnosti z ÚJV Řež se v rámci mezilaboratorního porovnávání ve zkouškách tvrdosti dle Vickerse umístila dosaženými výsledky v první desítce nejlépe hodnocených laboratoří z celkového počtu 115 laboratoří z celého světa.

Mezilaboratorní porovnávání bylo pořádáno německou organizací IfEP (Institut für Eignungsprüfung GmbH). Za tento vynikající výsledek patří díky Petře Klatovské a Pavlu Peškovi, kteří zajistili bezchybnou realizaci a vyhodnocení experimentů.

Letošní úspěch navazuje na nejlepší dosažený výsledek v mezilaboratorním porovnávání tahových zkoušek v roce 2014 (z 48 laboratoří) a třetí nejlepší výsledek ve zkouškách rázem v ohybu v roce 2016 (z celkového počtu 58 laboratoří).

 

Výstupy mezilaboratorních zkoušek jednoznačně potvrzují dlouhodobý vysoký standard akreditované laboratoře odd. 2303 z naší divize Integrita a technický inženýring.