Dvacet let od prvního vyšetření pomocí PET kamery

První klinické vyšetření pomocí PET kamery v ČR bylo provedeno 25. 8. 1999 v PET centru v Nemocnici Na Homolce.

K dnešku ÚJV Řež provozuje tři výrobní PET centra a produkcí svého přípravku Fludeoxyglukosa inj. (FDG) pro diagnostiku nádorů pokrývá většinu trhu v ČR. Letos společnost také na český trh uvedla radiofarmakum Fluorocholine (18F) UJV (FCH) pro včasnou diagnostiku karcinomu prostaty. Zároveň začala pro holandskou společnost Quirem Medical vyrábět přípravky k léčbě pokročilé rakoviny jater.

Ve vlastním VaV PET centru v Řeži se průběžně pracuje na vývoji a testování dalších léčivých přípravků pro český i zahraniční trhy. Společnost svojí produkcí radiofarmak už více jak čtyřicet let zvyšuje šance onkologických pacientů na vyléčení.

PET (pozitronová emisní tomografie) je dnes jednou ze základních metod onkologické diagnostiky ve vyspělých zemích. Její předností je mimo jiné možnost celotělového vyšetření. Vyšetření pomocí PET je schopno odhalit patologická ložiska i v předem neznámé lokalizaci. U známých lokalizací pak dokáže posoudit vážnost či aktivitu nádoru, úspěšnost chirurgického zákroku či odpověď nádoru na léčbu. V ČR je na pracovištích nukleární medicíny aktuálně k dispozici šestnáct PET kamer. ÚJV Řež dodává radionuklidy značené přípravky většině z nich.