Trading ČEZ loni vydělal tři miliardy korun

Tradeři ČEZ už nyní obchodují na velkoobchodním trhu produkty spojené s elektřinou takřka ve všech státech Evropy. Teď významně rozšiřují také trhy, na kterých obchodují se zemním plynem, environmentálními certifikáty a souvisejícími finančními produkty. Útvar tradingu touto expanzí navazuje na nedávné úspěchy, kdy například v loňském roce vydělal na spekulativním obchodování rekordní 3 miliardy korun, o miliardu více než v roce 2017.

Trading ČEZ nemá až na výjimky v jednotlivých státech pobočky ani fyzické zaměstnance, vstupu na nové trhy ale i tak vždy předchází detailní příprava a komplexní analýza. Před vstupem na nový trh je nutné důkladně poznat zejména regulatorní pravidla, produkty obchodované v dané zemi, přeshraniční toky komodit s okolními státy i obchodní specifika konkrétní země.

„Trhy v Evropě jsou stále provázanější a poskytují nové a nové příležitosti. Naší strategií je počet trhů a produktů organicky rozšiřovat a expandovat na nová teritoria.  Vstup na nový trh probíhá většinou velice přirozeně. Když začneme obchodovat v jedné zemi, je pro úspěch nutné poznat fungování trhu i v okolí. Jakmile okolní země důkladně poznáme, můžeme uvažovat o další expanzi,“ říká Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obchod a strategie.

Tradingové oddělení začalo v rámci obchodování na vlastní účet (proprietary trading) nedávno obchodovat plyn s fyzickým vypořádáním například ve Francii, v Itálii, Belgii, Maďarsku nebo v Dánsku. Novinky jsou i v elektřině. Obchodovat elektřinu s finančním vypořádáním začal trading v poslední době na skandinávských trzích. Fyzickým vypořádáním se rozumí dodávka komodity (například plynu) v daném období. U finančního vypořádání k dodávce komodity nedochází, probíhá pouze finanční vyrovnání mezi subjekty.