Kvalifikace zařízení pro jaderné elektrárny“

Téměř devadesát odborníků z Evropy i zámoří si v květnu v ÚJV Řež vyměňovalo své zkušenosti s procesem kvalifikace různých typů zařízení pro použití v jaderných provozech.

Na programu jednání bylo také stanovení požadavků na práci zkušebních laboratoří nebo formulace potřeb pro další výzkum a vývoj v oblasti užitných vlastností komponent nebo ověřování kvality příslušenství během provozu.

Na této, v Evropě zatím unikátní, akci se potkali zástupci výrobců a dodavatelů příslušenství, státních dozorových a regulačních orgánů, zkušebních laboratoří a provozovatelé elektráren. Mezinárodní výměna informací a otevřený dialog v oblasti kvalifikace komponent na specifické podmínky prostředí jaderných provozů přispívá k bezpečnému a efektivnímu provozu.

Význam setkání podtrhuje nejen velký zájem a pozitivní ohlasy účastníků, ale i to, že nad ním převzala záštitu Mezinárodní agentura pro atomovou energii.

Hlavním iniciátorem a duchovním otcem akce byl  Vít Plaček ze Zkušební laboratoře oddělení Radiační chemie a kvalifikace na prostředí, který  za práci své laboratoře už získal i prestižní cenu americké EPRI za řízené stárnutí kabelů. Potvrdil tak opět vysokou mezinárodní prestiž svého oddělení a společnosti ÚJV Řež v oblasti podpory bezpečnosti provozu jaderných elektráren.