ČEZ chce letos navýšit výrobu elektřiny o 8 procent

Celková výroba v elektrárnách ČEZ by se měla zvýšit na více než 68 TWh, přičemž největší přírůstek (+ 45 %) je plánován pro velké vodní zdroje a paroplyn. Výroba v jaderných elektrárnách v Dukovanech a Temelíně se loni dotkla hranice 30 TWh. Letos díky spolehlivému provozu a optimalizaci odstávek ČEZ očekává další významné navýšení (+4 %). O patnáct procent by měla letos stoupnout produkce z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren, kde holding předpokládá lepší hydrometeorologické a povětrnostní podmínky v Česku, v Německu i Rumunsku.