PET radiofarmaka a PET centrum Na Homolce

Společnost ÚJV Řež prezentovala svoji divizi Radiofarmaka v Nemocnici Na Homolce (NNH).  Akci, kterou s podporou ÚJV Řež a Oddělení nukleární medicíny NNH uspořádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) provázel zájem významných médií, včetně Českého rozhlasu a České televize.

PET radiofarmaka v ČR v číslech

I když vývoj počtu vyšetření metodou pozitronové emisní tomografie (PET) má v České republice vzrůstající tendenci, i tak zůstává Česká republika v oblasti využití radiofarmak pod průměrem vyspělých zemí Evropské unie. Zatímco v roce 2009 bylo provedeno 18 184 vyšetření, v roce 2016 to už bylo 29 897 vyšetření. Tato čísla zazněla na setkání s novináři v Nemocnici Na Homolce (NNH), kterou uspořádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) spolu s divizí Radiofarmaka, PET Centrem Praha a oddělením nukleární medicíny NNH.

V České republice byla PET radiofarmaka použita k diagnostice poprvé v roce 1999, a to v Nemocnici Na Homolce (NNH), kde bylo společností ÚJV Řež vybudováno první výrobní PET centrum ve střední a východní Evropě (PET centrum Praha) a propojeno s pracovištěm nukleární medicíny NNH. Dnes má toto pracoviště za sebou už více než 100 000 aplikací radiofarmak pacientům, uvedl Otakar Bělohlávek, primář PET centra NNH a oddělení nukleární medicíny NNH. V ČR jsou aktuálně 4 výrobní místa PET radiofarmak, na 14 pracovištích nukleární medicíny je k dispozici patnáct PET/CT skenerů a dva PET/MR skenery (kombinuje PET s magnetickou rezonancí); všechny je lze využít pro diagnostiku PET.

„Nejčastějším důvodem PET vyšetření je diagnostika onkologických onemocnění, a zejména přítomnosti jejich metastáz, a dále mapování zánětlivých ložisek v těle, která bývají příčinou nevysvětlitelných horeček a infekčních komplikací. Neurochirurgům navíc pomáháme v předoperační fázi určit ložisko, z něhož vycházejí epileptické záchvaty, nebo upřesnit postup léčby bolestí páteře. Horkou novinkou je pak diagnostika Alzheimerovy demence“, vysvětlil Bělohlávek.

Divize Radiofarmaka ÚJV Řež

Společnost ÚJV Řež představil Jan Adam z divize Radiofarmaka. Zdůraznil, že ÚJV Řež má v tomto segmentu silnou pozici, která vychází z více než čtyřicetileté tradice výroby radiofarmak a z vlastního výzkumného a výrobního zázemí, které tvoří PET centra v Praze, v Brně a Řeži. V současné době zajišťuje produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro více než 90 procent trhu v ČR. Veškeré dodávky jdou realizovány na základě úspěchu divize ve výběrových řízeních.

„Jsem rád, že mezi členské společnosti České asociace farmaceutických firem patří i tak specializovaná společnost jako je ÚJV Řež. Vyrábět a vyvíjet radiofarmaka není jednoduché. Léčivý přípravek s poločasem rozpadu 110 minut vyžaduje perfektně zvládnuté know-how i logistiku. Za přínosné považuji i to, že nedílnou součásti ÚJV Řež je i výzkum a vývoj nových radiofarmak. V současnosti je velká pozornost věnovaná výzkumu v oblasti radiofarmak zaměřených na diagnostiku onemocnění, která souvisí se stárnutím populace, a to Parkinsonova a Alzheimerova choroba“, zdůraznil Martin Mátl, ředitel ČAFF.