Druhá vlna ekologizace uhelných zdrojů stála ČEZ 100 miliard korun

Holding ČEZ v rámci druhé vlny ekologizace uhelných elektráren zainvestoval plnou obnovu elektráren v Tušimice a Prunéřov II, čímž prodloužil jejich životnost o dvacet pět let. Dále vybudoval moderní zdroj v Ledvicích a paroplyn v Počeradech.

Do výše zmíněného ČEZ celkově investoval 100 miliard korun. Díky tomu u zdrojů klesly emise oxidu dusíku na polovinu, oxidu uhelnatého o 77 procent, SO2 o 92 procent a emise pevných částic popílku dokonce o 95 procent.