SUSEN 2017 – technologická infrastruktura v Plzni

SUSEN 2017 – technologická infrastruktura v Plzni Plzeň/Řež, 12. září 2017 Ve Vědeckotechnickém parku v Borských polích vzniklo jedno z nejmodernějších výzkumných pracovišť ve střední Evropě, zaměřené především na výzkum jaderné fúze, materiálový výzkum pro energetická odvětví, diagnostiku a nedestruktivní zkušebnictví.

Jedná se o komplex laboratoří, experimentálních smyček a zařízení, která jsou významnou součástí téměř třímiliardového projektu Udržitelná energetika SUSEN (SUStainable ENergy) realizovaného společností Centrum výzkumu Řež (CVŘ, člena Skupiny ÚJV) v součinnosti se Západočeskou univerzitou v Plzni.

V Experimentální hale SUSEN se testují například komponenty pro mezinárodní fúzní reaktor ITER. Elektronové dělo, interně přezdívané HELCZA (zkratka pro High Energy Load Czech Assembly), má výkon 800 kW. Elektronovým svazkem bombarduje povrch vybraného materiálu, čímž simuluje extrémní tepelné toky uvnitř fúzního reaktoru. „V řadě parametrů se jedná o světově unikátní zařízení. Kromě dílů fúzního reaktoru na něm budeme moci testovat třeba lopatky turbín, kotlové trubky nebo tepelné štíty návratových modulů kosmických lodí,“ vysvětluje Markéta Kryková z programu Technologické experimentální okruhy (TEO) projektu SUSEN v CVŘ.

V Experimentální hale je umístěn rovněž model části mezinárodního fúzního reaktoru ITER v měřítku 1:1, tzv. TBM modul. V něm budou vědci vyvíjet a technici optimalizovat údržbové práce na reaktoru (např. opravy, sváření, řezání) a testovat speciální nářadí včetně robotických manipulátorů. Tyto poznatky poskytnou základ metodice, podle které budou postupovat pracovníci ITER ve francouzském Cadarache, kde se experimentální fúzní reaktor buduje. Důležitou součástí plzeňské infrastruktury projektu SUSEN jsou laboratoře nedestruktivní defektoskopie včetně pracoviště pro vývoj manipulátorů umožňujících provádění kontrolních a údržbových operací v obtížně přístupných prostorách.

Dalším významným zařízení je heliová experimentální smyčka určená mj. pro výzkum potřebný k vývoji vysokoteplotního heliem chlazeného jaderného reaktoru ALLEGRO.

Významný přínos si vědci slibují také od zdejší laboratoře materiálového výzkumu. Špičkové vybavení důkladně prověří mechanické vlastnosti materiálů – pevnost, odolnost vůči křehkému porušení, životnost. „Získáme detailní znalosti o tom, jakým způsobem se provoz ve vysokých teplotách, pod extrémním tlakem nebo třeba v agresivním chemickém prostředí podepisuje na užitných vlastnostech kovů či svarů. To nám pomůže trvale zajišťovat bezpečnost stávajících zařízení, ale i vyvinout nové, odolnější materiály,“ popisuje Josef Strejcius, vedoucí programu Materiálový výzkum (MAT) projektu SUSEN v CVŘ.

Zařízení pořízená Západočeskou univerzitou, zejména svařovací laboratoř a „studený“ kelímek (zařízení unikátní v tom, že si zachovává stálou teplotu do 50 °C, přestože se v něm pomocí elektromagnetické indukce taví materiály teplotou až 3 000 °C) přispějí k dalšímu zkvalitnění výuky a rozšíření vědecko-výzkumné činnosti univerzity.

Centrum výzkumu Řež (dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.) realizovala projekt Udržitelná energetika SUSEN v letech 2012-2017. Jeden z největších projektů financovaný s podporou evropských operačních programů „Výzkum a vývoj pro inovace“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a vlády ČR vybudoval rozsáhlou výzkumnou infrastrukturu v Řeži u Prahy a v Plzni. Projekt významně posunuje výzkum v energetice na národní i evropské úrovni, především výzkum pro podporu bezpečnosti a životnosti stávajících jaderných technologií, vývoj jaderných reaktorů Generace IV a fúzních reaktorů. Celkové náklady činily téměř 2,7 miliard korun.