Společnost ČEZ Distribuce investovala do sítí přes sto miliard korun

Společnost ČEZ Distribuce, která je součástí holdingu ČEZ, letos zainvestuje do výstavby, rekonstrukcí a oprav sítě 10,2 miliardy korun. Za dobu své existence, od roku 2005, investovaná částka překročila 102 miliardy korun. v Příštím roce se počítá s více než jedenácti miliardami.

ČEZ Distribuce provozuje na území ČR vedení v celkové délce 163 680 km, disponuje 3,6 miliony odběrnými místy.