Novým partnerem ÚJV Řež se stala Nemocnice České Budějovice

Diagnostická metoda pozitronové emisní tomografie (PET) je v České republice na vzestupu. Především díky šetrnosti k lidskému organizmu. Silnou pozici v tomto segmentu má divize Radiofarmaka společnosti ÚJV Řež. V současné době zajišťuje produkci radiofarmaka 18F-fluorodeoxyglukosa (FDG) pro většinu trhu v ČR. Zatím posledním úspěchem je vyhrané výběrové řízení pro oddělení nukleární medicíny v Nemocnici České Budějovice.