V Řeži a Bukově o bezpečném ukládání radioaktivních odpadů

Ve dnech 23. až 26. května jednají ve společnosti ÚJV Řež a v areálu Správy úložišť radioaktivních odpadů v podzemní laboratoři Bukov téměř čtyři desítky specialistů ze tří kontinentů na workshopu Pracovní skupiny pro přírodní analogy (Natural Analogue Working Group) NAWG-15. Program je zaměřený na současné přístupy, metody a význam přírodních analogů při prokazování bezpečnosti hlubinného úložiště.