Česká firma pro Fukušimu

Projektem Fluorination for Japan se zapojila společnost Centrum výzkumu Řež do spolupráce při likvidaci následků havárie jaderné elektrárny Fukušima. Předmětem je ověření vhodnosti fluorační technologie pro zpracování palivových trosek z elektrárny. Zahájení experimentů na fluorační lince se účastnili v Řeži zástupci japonské společnosti Hitachi, kteří spolupracují na vývoji této metody.