Skupina ČEZ koupila v Německu dalších 35 větrných turbín

Akvizici v řádu miliard korun uskutečnil v německu energetický holding ČEZ. Od skupiny wpd koupil 35 větrných turbín o celkovém instalovaném výkonu 85,25 megawattů. Zdroje vyrábějí elektřinu v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Saku-Anhaltsku, Hesensku a Sasku.

ČEZ v Německu disponuje ve větru 98 megawatty, které jsou schopny pokrýt roční spotřebu stovky tisíc domácností.