Americká sůl v českém reaktoru: Experiment na úsvitu nové jaderné epochy dopadl dobře

Nedaleko od Prahy, v areálu společnosti ÚJV Řež, se už tři roky celkem nenápadně odehrává pokus, který drží české jaderné experty v absolutní světové špičce. Češi tu ve spolupráci s Američany testují možnosti přelomové čtvrté generace jaderných reaktorů. Poslední významný test potvrdil pozitivní vývoj.

Nedaleko od Prahy, v areálu společnosti ÚJV Řež, se už tři roky celkem nenápadně odehrává pokus, který drží české jaderné experty v absolutní světové špičce. Češi tu ve spolupráci s Američany testují možnosti přelomové čtvrté generace jaderných reaktorů. Poslední významný test potvrdil pozitivní vývoj.

Do Řeže v minulých dnech přijeli američtí odborníci z Oak Ridge National Laboratory (ORNL), aby – velmi zjednodušeně řečeno – zkontrolovali, jak se tu nakládá s jejich solí. Byla to totiž v květnu 2013 právě ORNL, která do Česka nechala dopravit 75 kilogramů soli fluoridu lithného a berylnatého (FLIBE, 7LiF-BeF2), unikátní strategické suroviny, bez níž by výzkumný program FHR (zkratka pro vysokoteplotní reaktor, chlazený fluoridem) nemohl proběhnout. Česko-americký program, který odstartoval podpisem memoranda o vzájemné spolupráci na civiliním jaderném výzkumu z roku 2012, má za českou stranu na starosti společnost Centrum výzkumu Řež (CVŘ), člen skupiny ÚJV. Její experti na řežském výzkumném reaktoru LR-0 zkoumají  využití FLIBE v jaderných reaktorech 4. generace, v nichž by látka měla sloužit jako chladivo a nedílná součást aktivní zóny reaktoru.

V aktuální fázi experimentu šlo o to postupně vyhřát sůl do teploty 450 – 600 °C, při níž se látka v kontejneru roztavila (bod tání FLIBE je cca 454-459 °C). Pak byla část taveniny přelita do speciální nádoby a s ní voložena do výzkumného reaktoru. Prováděly se neutronická měření a byly odebrány vzorky roztavené FLIBE pro analýzy.

Výsledkům experimentu dávají experti, ale i zodpovědní státní úředníci, velký význam, na jejich prezentaci ostatně dorazil do Řeže i americký velvyslanec v Česku Andrew Schapiro. Jde totiž o vskutku přelomovou technologii, která může změnit tvář a hlavně efektivitu energie dolované z jádra. Česko si Američané vybrali jako jednu z nejkompetentnějších „jaderných“ zemí na světě.

Chladiva ve formě fluoridové taveniny mají mezi ostatními typy reaktorů 4. generace výlučnost, významně totiž mohou přispět k minimalizaci radioaktivního odpadu ze současné i budoucí jaderné energetiky. Lze je totiž provozovat jako transmutační systémy, ve kterých se budou spalovat, a tedy spotřebovávat, dlouhodobé štěpné produkty ze současného i budoucího vyhořelého jaderného paliva, včetně uskladněného odpadu z dnešních jaderných elektráren. Reaktory chlazené FLIBE mohou zvýšit efektivitu ze současných zhruba 30 % na víc než 50 %, budou menší a bezpečnější než stávající generace.

 

Urychlovač částic

3. listopadu 2016, 17:47